Prods Design

Problem Tanımlama

Bir veya birkaç görüşme sonrasında, sizin sorunlarınızı ve taleplerinizi analiz etmek için doğru sorular sorarak problem ve ihtiyaç tespiti yapıyoruz. İki tarafa da memnuniyet sağlayacak bir süreç belirliyoruz.

Mekanik Tasarım ve Üretim Çizimi

Kavramsal tasarımını tamamladığımız ürünlerin kullanılacak üretim yöntemlerine ve kullanılacak malzemelere göre detaylandırılması sürecini yürütüyoruz. Ürünün prototip ve sonrasında seri üretimi için gerekli dokümantasyonu sağlıyoruz. Bütün bunlarla sizin taleplerinizi karşılayan ve pazarda akılda kalıcı olmanızı sağlayacak bir ürün ortaya çıkarıyoruz.

Ürün Konumlandırma

Tanımladığımız problemler ve ihtiyaçlar doğrultusunda size daha verimli bir tasarım sunmak için kapsamlı bir kullanıcı, pazar ve teknolojisi araştırması yürütüyoruz.

Prototip Üretimi

Tasarladığımız ürünlerin seri üretimleri yapılmadan önce nihai üretilecek malzemeler kullanılarak, nihai görünümde ve bütün fonksiyonları çalışır halde test edilebilmesi ve sunulabilmesi için yüksek kalitede prototipleri çözüm ortaklarımız aracılığıyla üretiyor ve sizlere sunuyoruz. Üretilen yüksek kalite prototiplerde kullanıcı testleri, dayanıklılık testleri, montaj testleri ve buna bağlı diğer gerekli testleri yaparak seri üretime geçmeden önce yapılması gereken revizyonlar varsa bunların tespitini yapıyor ve ürünleri son haline getiriyoruz.

Kavramsal Ürün Tasarımı

Ekip olarak araştırmaları göz önünde bulundurarak yeni fikirler ortaya koyup, tartışıp, üzerinden ilerleyeceğimiz başlangıç için özgün ve yaratıcı fikirlerimizi ortaya çıkarıyoruz. Süreç içerisinde sizin de süreci takip edebilmeniz için eskizler, sunumlarla paylaşımlarda bulunuyoruz.

Seri Üretim

Tasarım ve prototipleme süreçlerini tamamladığımız ürünleri isteğinize bağlı olarak çözüm ortaklarımız aracılığıyla seri üretim hizmeti vermekteyiz. Ürünlerin ürün ağaçlarının oluşturulması, montaj kılavuzlarının hazırlanması, kalıp tasarımları, üretim adetlerine göre amortisman hesaplarının yapılması ve tedarik zincirlerinin oluşturulması ile seri üretim sürecinde ortaya çıkacak olan iş kalemlerinin oluşturacağı yükü üstleniyoruz. Seri üretim sürecinde bütün iş kalemlerini üstlenebileceğimiz gibi sizlerle koordine halde çalışarak belli iş kalemlerinin sorumluluğunu alıyoruz.